นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อกำหนดในการให้บริการได้ระบุถึงวิธีการที่ผู้ให้บริการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลในการนำไปใช้งาน ประมวลผล หรือเปิดเผยเพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพในการใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะระบุถึงข้อมูลส่วนบุคคล วิธีการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนวิธีที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บไว้ได้ ครอบคลุมไปจนถึงการใช้งานเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นใช้วิธีการอื่นใดที่คุณสามารถเชื่อมต่อ หรือตอบโต้กับผู้ให้บริการ

 

ผู้ใช้งานโปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้อย่างรอบคอบเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  • การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นได้โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็น ผู้ให้บริการจะเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆทั้งหมด

  • การใช้คุกกี้

เทคโนโลยีต่างๆในการรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้งานเข้าถึงและใช้บริการ ซึ่งคุกกี้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถถ่ายโอนไปยังคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆได้เพื่อเชื่อมต่อกิจกรรมในบริการต่างๆกับข้อมูลอื่นๆ คุกกี้จะถูกบล็อกหากผู้ใช้ทำการตั้งค่าที่ Browser การใช้งาน

  • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ให้บริการอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่สมาชิกในกลุ่มบริษัทในเครือและบริษัทย่อย นอกจากนี้อาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่ 3 ตามข้อกำหนดทางกฎหมายต่างๆเพื่อปกป้องทรัพย์สินและความปลอดภัยของผู้ให้บริการและผู้ใช้งาน

  • ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยความสมัครใจของผู้ใช้งานแก่ผู้ใช้รายอื่น นโยบายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้งานให้ทราบล่วงหน้า หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าผ่านที่อยู่ที่ปรากฏนี้